El 9 de juny se celebra el Dia Internacional dels Arxius, amb l’objectiu de promoure la seua importància vinculada a la investigació i a la salvaguarda de la memòria històrica i cultural de qualsevol organització o entitat. Aquesta efemèride va ser proclamada pel Consell Internacional d’Arxius o International Council on Archives (ICA) i l’elecció d’aquesta data obeeix al fet que el dia 9 de juny de 1948 la UNESCO va establir la creació del Consell Internacional d’Arxius, amb la finalitat de defensar la protecció i la conservació del patrimoni documental.

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria de Patrimoni que dirigeix Javier Naharros, ha volgut sumar-se a la commemoració d’aquesta jornada al mateix temps que, en els últims mesos, està duent a terme una reorganització integral i un procés de digitalització del mateix arxiu municipal.

Com que en 2021 se celebra el centenari de la construcció de tres edificis molt coneguts de la història local com són la caserna de la Guàrdia Civil, el teatre Pinazo i el cinema Olímpia, des de l’arxiu municipal s’han triat documents i plànols d’aquests edificis per a mostrar-los al públic amb motiu del Dia Internacional dels Arxius.

Els arxius tenen un valor únic. Estan conformats per documents produïts per l’activitat humana i, consegüentment, són evidència única d’esdeveniments passats. Així mateix, asseguren el funcionament democràtic de les societats, la identitat dels individus i de les comunitats i la defensa dels drets humans.

Recentment, l’Ajuntament de Burjassot ha habilitat, en el web municipal, una secció dedicada a l’arxiu històric del municipi. Es tracta d’un espai virtual a través del qual tant la ciutadania interessada com les persones que per diferents motius vulguen accedir als fons de l’arxiu històric de Burjassot, troben les vies per a fer-ho.