L’informe de l’INE també constata que la pandèmia no ha afectat a tots per igual, si atenem les possibilitats econòmiques de cada casa. Així, aquelles famílies amb una capacitat de despesa més alta han pogut contindre la seua despesa el doble que les que compten amb menys recursos i disposen, per tant, de menys marge per a prescindir de despeses, la qual cosa els ha permés estalviar fins a sis vegades més.

L’INE fixa cinc trams segons la despesa assumida en 2019. De zero a 13.500 euros, fins a 19.100, fins a 24.200, fins a 30.650 i més de 47.300. D’aquesta manera, el primer tram a penes va poder contindre la seua despesa un 5,8 %, la qual cosa els va produir un estalvi anual de 827 euros per casa, mentre que els dos últims trams van frenar el seu consum un 13 % i un 11 % respectivament, cosa que va repercutir en una despesa de 4.700 i 6.000 euros menys en cada cas.

L’estalvi també varia per tipus de família i són les parelles sense fills les que més van reduir el seu consum (-13 %).