La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball, per mitjà d’Ivace Energia, atorgarà ajudes econòmiques de 7.000 euros per a particulars, personal treballador autònom i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics purs, i de 5.000 euros en el cas dels híbrids endollables.

Aquest dilluns s’ha publicat en el DOGV la convocatòria del programa Moves III del Ministeri de Transició Ecològica, que a la Comunitat Valenciana durà a terme l’Ivace i l’objectiu del qual és incentivar la compra de vehicles elèctrics per a disminuir les emissions de gasos contaminants i millorar la qualitat de l’aire.

Segons ha explicat la directora general de l’Ivace, Júlia Company, el sector transport “és el de més consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli, per la qual cosa és fonamental dur a terme polítiques actives per a fomentar un tipus de mobilitat més sostenible”.

Així, doncs, Ivace Energia subvencionarà l’adquisició directa, o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu), de vehicles nous d’energies alternatives.

Per a accedir a les ajudes, caldrà posar-se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de venda adherits al programa, ja que seran aquests els qui tramitaran telemàticament les ajudes.

Per a Company, el foment de la mobilitat urbana sostenible “implica donar prioritat a les maneres de transport més netes i eficients i és indispensable impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils cap a aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics”.

Al seu judici, aquesta classe de vehicles “encara tenen dificultats per a imposar-se en el mercat respecte als vehicles de tecnologies convencionals i és necessari incorporar-hi ajudes que animen a l’adquisició d’aquesta mena de vehicles”.

Les quanties varien en funció del tipus de vehicle, del sol·licitant (particulars autònoms i entitats, pimes o gran empresa) i de si hi ha o no desballestament d’un vehicle antic. Per als particulars, en cas de no desballestar un vehicle, les ajudes per a la compra d’un vehicle elèctric pur ascendiran fins als 4.500 euros, i fins als 2.500 en el cas dels endollables.

En el cas de les motocicletes elèctriques, l’incentiu pot arribar als 1.300 euros amb desballestament i als 1.100 euros sense desballestar un vehicle.

El preu del vehicle elèctric no podrà excedir els 45.000 euros, a excepció dels models elèctrics de huit o nou places, els quals podran arribar als 53.000 euros. En el cas de les motos elèctriques, el preu no podrà sobrepassar els 10.000 euros.

 Així mateix, la compra de furgonetes elèctriques per part dels professionals autònoms se subvencionarà amb fins a 9.000 euros, en cas que l’usuari desballeste el seu vehicle vell; i amb fins a 7.000, si no ho fa.

A més, el programa Moves III proporciona ajudes d’un 10 % addicional a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants tant per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega en aquests territoris com per a la compra de vehicles per part de persones que hi estiguen empadronades. També dota d’un 10 % extra l’ajuda que reben les persones amb mobilitat reduïda.

Pressupost i terminis

Les ajudes per a l’adquisició de vehicles elèctrics compten amb un pressupost fins a 2023 de 30 milions d’euros i contribuiran a avançar en la diversificació de les fonts energètiques en el transport, amb la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers. Per a la instal·lació de punts de recàrrega elèctrics, es preveu la publicació de la convocatòria en els pròxims dies i comptarà amb un pressupost de 10,5 milions d’euros.

Per a les adquisicions de vehicles elèctrics i punts de recàrrega de vehicles elèctrics per persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques, sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat, es podran subvencionar les compres que es realitzen amb posterioritat al 9 d’abril de 2021.

El termini dels concessionaris per a adherir-se al Moves III començarà el dia 22 de juliol i les sol·licituds podran tramitar-se a partir del 29 de juliol, una vegada finalitzat el Moves II. La convocatòria del Moves III estarà oberta fins al 31 de desembre de 2023.