Labora posa en marxa una convocatòria per a contractar 1.600 menors de trenta anys en entitats locals. Mitjançant el programa “Avalem Joves Plus”, s’ofereix als ajuntaments la possibilitat de contractar, durant dotze mesos, joves inscrits com a demandants d’ocupació.

Les entitats locals ja poden sol·licitar les ajudes de la convocatòria Empuju 2021, que s’ha publicat en la pàgina web de Labora. Amb la convocatòria, que enguany ascendeix a 30 milions d’euros, es preveu que 1.600 joves puguen accedir a aquests contractes que permetran a les entitats locals disposar de mitjans humans addicionals amb la finalitat de dur a terme actuacions específiques en l’àmbit de les seues competències.

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Labora posa en marxa, així, una edició més d’aquesta actuació, que ja compta amb diverses convocatòries en els últims anys. De fet, des de l’any 2014, més de 12.000 persones joves han pogut accedir ja a aquestes contractacions.

Les dades referents a això que ha recollit Labora parlen dels “bons resultats que obté aquesta actuació, ja que, sis mesos després d’haver finalitzat la seua participació en el programa, el 34 % d’aquestes persones joves va trobar un treball, la qual cosa converteix aquest programa en una eina eficaç amb la qual lluitar contra l’elevada taxa de desocupació juvenil, que, a causa de la pandèmia de covid-19, s’ha vist encara més accentuada”, destaca la Generalitat en un comunicat.

Per això, des de Labora i la Unió Europea, es treballa perquè la dotació d’aquesta convocatòria es puga veure incrementada pròximament en 19 milions, amb la qual cosa superaria, en total, els 49 milions d’euros, xifra que permetria 2.500 contractacions, segons avancen.

Aquesta iniciativa d’ocupació juvenil en entitats locals s’inscriu dins del Programa d’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (React-UE), dotat amb 55.000 milions d’euros de fons addicionals que es posen a la disposició del Fons Social Europeu (FSE), 10.000 milions dels quals corresponen a Espanya i s’han repartit entre les diferents administracions perquè s’executen mitjançant els programes operatius estatals i autonòmics.

El Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana inclou un nou eix prioritari, anomenat React-UE, amb un únic objectiu: afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de covid-19 i les conseqüències socials d’aquesta, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia. Amb aquesta prioritat, es concreten les accions que busquen donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat.