Les ciutats de València i Bilbao desenvolupen un projecte de promoció de la convivència intercultural a partir de recorreguts que reflectisquen l'impacte positiu de la diversitat cultural en les ciutats. La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha explicat que «es tracta d'un projecte pilot, per a posar a prova la idoneïtat d'una iniciativa que ha rebut finançament del Consell d'Europa, liderada per l'Ajuntament de Bilbao i la participació de l'Ajuntament de València».

Es pretén desenvolupar recorreguts urbans amb perspectiva intercultural a través de passejos que discorreran pels barris de San Francisco, Bilbao La Vieja i Zabala, per al cas de Bilbao, i pel barri d'Orriols en el cas de València, en els mesos d'octubre, novembre i desembre. 

En la realització d'aquest programa socioeducatiu, la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració compta amb la col·laboració de l'entitat València Acull.