La catedral de València ja ha rebut tots els permisos per a iniciar la restauració de les pintures de la capella del Reliquiari per part del Capítol, l'Arquebisbat i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, institució que ha aprovat una subvenció de 40.000 euros. Aquesta quantitat representa un terç del pressupost total, les dues terceres parts del qual assumirà la mateixa seu. 

Capella del Reliquiari de la catedral. | LEVANTE-EMV

Aquesta intervenció està previst que s'inicie al setembre, ja que s'ha establit un termini de dos mesos, i inclourà la reparació dels marbres de les parets, les pintures del fresc de la volta, els armaris de les relíquies i els murs perimetrals. 

El canonge conservador del patrimoni artístic de la catedral i director del seu museu, José Verdeguer, ha assenyalat la necessitat d'aquestes intervencions, ja que estan «molt deteriorats per culpa de les humitats a causa de les filtracions d'aigua registrades fa anys i que van ser reparades per la catedral l'any passat».

La capella del Reliquiari de la catedral de València, construïda a inicis del segle XIX com una prolongació de l'antiga sagristia, alberga tres armaris, en què es guardaven les relíquies i en les portes dels quals estan representades les escenes del lliurament de la Santa Espina per sant Lluís de França; el Sant Calze, que va romandre en l'armari central des del segle XV fins a 1916, i les altres relíquies de la casa d'Aragó cedides per Alfons V el Magnànim. 

Aquestes escenes són obra del pintor Miguel Parra. 

A partir de 2016, i després de la inauguració del nou Museu Catedral de València, la major part d'aquestes relíquies es conserven i exposen a la sala novena del museu.

Reparació de filtracions

La catedral de València va concloure el juliol de l'any passat les obres centrades en la reparació de les filtracions que es produïen per la coberta d'aquesta capella i que havien motivat el trasllat de la resta de relíquies a un altre lloc de la seu. Aquests treballs van ser sufragats en el seu moment amb fons propis de la catedral.