El 'Diari Oficial de la Unió Europea' publica la modificació del plec de condicions relativa a la denominació 'Chufa de Valencia' (DOP) per a incloure també el nom en valencià, 'Xufa de València'.

En una disposició signada pel comissari europeu d'Agricultura, Janusz Wojciechowski, en nom de la presidenta, s'explica que la Comissió Europea ha examinat la sol·licitud d'Espanya de cara a l'aprovació d'una modificació del plec de condicions de la denominació d'origen protegida 'Chufa de Valencia' perquè passe a ser 'Chufa de Valencia/Xufa de València'.

"Com que es tracta d'una modificació que no es considera de menor importància", i de conformitat amb l'apartat 2, article 53, del Reglament (UE) núm. 1151/2012, la Comissió ha publicat la sol·licitud de modificació en el 'Diari Oficial de la Unió Europea'.

A més, com que no s'ha notificat a la Comissió cap declaració d'oposició de conformitat, és procedent aprovar la modificació del plec de condicions.

Aquest reglament entrarà en vigor vint dies després de la seua publicació en el 'Diari Oficial de la Unió Europea' i és obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada estat membre.