Ahir concloïen els treballs de perforació d'un nou pou que complementarà el subministrament d'aigua potable a la població d'Utiel. El sondatge ha arribat a una profunditat de 300 metres de profunditat i hui ja s'ha iniciat l'entubament de la instal·lació.

L'Ajuntament d'Utiel ha decidit executar un nou pou de proveïment complementari al que ja hi havia amb l'objectiu principal de garantir el subministrament d'aigua en cas d'incidències o avaries sense haver de recórrer al suport de pous privats.

Actualment el municipi d'Utiel rep el subministrament d'aigua potable del nou pou executat el juliol de 2019 després dels problemes tècnics generats en el sondatge de proveïment general que tenia més de 20 anys de funcionament.

Característiques del nou sondatge

El nou sondatge de captació d'aigües subterrànies ha arribat a una perforació de 300 metres de profunditat i 380 mm de diàmetre, d'ací ve que els treballs s'hagen executat mitjançant la tècnica de rotopercussió pneumàtica, tenint en compte la profunditat del sondatge i la naturalesa dels terrenys.

En els pròxims dies es durà a terme l'aforament del pou, que permetrà conéixer el cabal que proporcionarà aquest sondatge. Atesa la permeabilitat dels materials de l'aqüífer d'aquesta zona, es preveu tindre un cabal d'explotació superior a l'actual.

A l'obra de captació d'aigües subterrànies mitjançant sondatge li seguirà la instal·lació electromecànica i de la línia elèctrica fins al pou, així com l'execució de la conducció d'aigua des del sondatge fins al nou depòsit d'emmagatzematge que també es construirà. 

L'actuació global de la posada en funcionament del pou suposarà una inversió superior als 800.000 €