Les conselleries de Sanitat i Educació han publicat la guia de gestió de casos positius a les aules, que, entre altres indicacions, resol dubtes que poden sorgir a famílies i docents. Per exemple, s’indica que “la febra és sempre un criteri perquè els escolars no acudisquen al centre educatiu”, i marca que altres símptomes compatibles amb la covid són tos, diarrea, vòmits, pèrdua d’olfacte i dolors musculars, de cap o gola.

Si hi ha símptomes compatibles, no ha d’assistir al centre educatiu. La família o els representants legals hauran de contactar amb el centre d’atenció primària que li corresponga”, indiquen les instruccions remeses als col·legis i instituts. Així mateix, tampoc es pot eixir de casa si s’està a l’espera del resultat d’una prova diagnòstica.

No obstant això, també s’aclareix en el text que la rinorrea (mucositat i congestió nasal), “sobretot si és de forma prolongada, en principi no és indicativa de realització de prova diagnòstica”.

Quant als contactes estrets, ho són els germans i altres familiars convivents d’un cas confirmat com a positiu; els escolars del mateix grup bambolla (i el seu professorat); i, a partir d’ESO, els alumnes que s’asseguen a menys de 2 metres del positiu, igual que en el menjador. En el transport escolar, la referència són dos seients de distància.

Canvis en les quarantenes

Tots aquests considerats contactes estrets abans havien de fer una quarantena obligatòria de 10 dies, període en el qual s’incuba la malaltia. No obstant això, tenint en compte que cada vegada més població està vacunada, les autoritats sanitàries van modificar aquest criteri el mes de juliol passat.

Així, ara, un contacte estret d’un cas positiu confirmat no ha de confinar-se si és negatiu (en les dues proves que li faran) i, a més, compta amb les dues dosis de la vacuna o ha passat la covid-19 (amb una prova oficial positiva que ho demostre) en els últims 6 mesos (180 dies).

Per tant, l’alumnat de Secundària i el professorat vacunats i sense símptomes ja no faran quarantena si s’asseuen prop d’un cas positiu en classe o han estat en contacte més de 15 minuts, com sí que passava el curs 2020-21. D’altra banda, per als més xicotets, que aprenen en grups bambolla en Infantil i Primària, aquests s’estalviaran també la quarantena si han passat el virus en els últims mesos. En aquest cas, als escolars encara no se’ls està subministrant cap vacuna.

Això sí, la guia d’Educació i Sanitat aclareix que aquests contactes estrets seran sotmesos a dues proves diagnòstiques en els dies posteriors i, “si desenvolupen símptomes en qualsevol moment”, passaran a ser considerats casos sospitosos.

Quan tornar a escola

Després de confirmar un cas sospitós de covid-19, “no ha d’acudir-se al centre i ha de romandre en aïllament fins que transcórreguen 3 dies des de la fi del quadre clínic i un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes”, assenyala el protocol. Passat aquest període de temps, no caldrà la realització d’una altra prova.

En els casos en els quals la prova siga negativa i quede descartat que els símptomes tinguen relació amb el coronavirus, s’acudirà al centre educatiu i es continuarà amb l’activitat habitual.