La nova actualització de l’Oficina Municipal d’Estadística inclou “Moviments de població del primer trimestre 2021”, que aporta dades dels 800.180 habitants empadronats a la ciutat de València, a data d’1 de gener de 2021. El 52,5 % d’aquesta xifra són dones (419.905), i el 47,5 %, homes (380.275). El grup més nombrós, per edat, és el que comprén dels 16 als 64 anys, amb 519.090 persones, i l’edat mitjana és de 44,7 anys. El 14,6 % de la població és estrangera, i més de la meitat del total d’habitants, un 52,3 %, té el títol de Batxillerat o Formació Professional de segon grau.

L’actualització de l’Oficina d’Estadística, que té com a principal objectiu la producció i difusió d’informació de caràcter estadístic sobre la ciutat de València per a posar-la a disposició de la mateixa Administració municipal i, en general, de qualsevol altre organisme o ciutadà que la necessite, també recull dades de desocupació i contractació a la ciutat l’agost de 2021, amb indicadors com les xifres de les persones desocupades i contractades segons sexe i edat, o l’evolució de la desocupació registrada. Així mateix, ja està a l’abast de la ciutadania informació sobre l’Índex de preus al consum (IPC), les afiliacions a la Seguretat Social i dades de l’aeroport d’agost de 2021.

També hi ha nous gràfics i esquemes que es presenten sota la denominació genèrica de ‘Panells interactius’ i recullen informació, desglossada en apartats i ampliable, sobre diferents elements: “Indicadors ODS València”; “Visor àrees vulnerables”: “Panell d’indicadors de conjuntura”; “Informació meteorològica-MeteoVLC”; “Atles temàtic VLC”; “Mortalitat per districtes i barris 2011-2015”; “Atles de renda”.

En l’apartat de la covid-19, es renoven les dades sobre les incidències (de setembre i agost de 2021) i la mobilitat (segons l’informe municipal del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana). Aquest capítol es tanca amb un apèndix dedicat a la informació sociodemogràfica

Finalment, amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, l’Oficina d’Estadística, també ha compartit amb la ciutadania dades com, per exemple, les 51.851.106 persones transportades per l’Empresa Municipal de Transports (EMT) o les 36.984.259 persones usuàries de Metrovalencia durant l’any 2020.