El divendres 24 de setembre es va celebrar, a l’edifici cultural l’Olivar d’Alaquàs, una taula de treball i coordinació entre el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alaquàs i la Policia Local, en la qual es va presentar el nou protocol d’actuació i intervenció davant de possibles casos de persones que puguen veure’s afectades per malalties com l’alzhèimer, la demència i la desorientació.

Aquest protocol té com a objectiu millorar el servei que s’ofereix a les persones que presenten aquesta malaltia i dotar-lo de característiques especials ateses les dificultats que pot presentar una intervenció com aquesta i el grau d’afectació de la malaltia sobre les capacitats cognitives de les persones afectades. La finalitat és garantir que les persones afectades es mantinguen acompanyades en un lloc segur i que, en cas de necessitar-ho, siguen assistides per un equip mèdic i de persones treballadores socials que puguen gestionar l’esbrinament de la seua identitat i la localització de familiars, així com els centres als quals poden acudir.

Per això, en el protocol es donen paràmetres d’actuació relatius a aspectes tan importants com són la manera de comunicar-se amb la persona afectada, les mesures que cal prendre i poder finalitzar el servei amb el lliurament d’aquesta persona als seus familiars o als responsables d’atendre’l.

Amb aquest treball conjunt es dona un nou impuls a les diferents intervencions que es duen a terme des de l’Ajuntament d’Alaquàs amb la finalitat de prestar els millors serveis, a partir d’una gestió de qualitat, a les veïnes i els veïns, així com a altres ciutadans i ciutadanes que puguen necessitar els serveis de l’Ajuntament. Per això, s’ha mantingut aquesta reunió de coordinació entre el Departament de Benestar Social i la Policia Local d’Alaquàs que ha estat presidida per la regidora del Departament de Benestar Social, Elena Solís Camps.