La taxa d’abandó escolar en l’etapa obligatòria a la Comunitat Valenciana va ser del 15 % en 2020 (la mateixa que la mitjana nacional), encara que s’hi adverteix un “gran salt” respecte a l’any 2005, quan es va arribar al 35 %.

Així ho indica el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV) a partir de les dades de l’Informe educatiu de la Fundació Europea Societat i Educació sobre l’abandó educatiu primerenc a Espanya 2021.

Segons el Col·legi Oficial, l’abandó escolar prematur és una situació “complexa i molt greu” i “aquest curs de la nova normalitat cal reflexionar sobre la possibilitat de noves mesures educatives que puguen pal·liar aquest fet i en el qual l’educació social pot ser un agent clau”.

L’informe de la Fundació Europea indica que la mitjana d’abandó educatiu a Espanya és d’un 15 %, mentre que, en els objectius marcats per la Unió Europea per a 2020, la mitjana de la resta de països es va fixar en una taxa del 10 %.