Un equip d’investigadors format per personal investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), el CSIC, l’IVIA i la Universitat de Durham (Regne Unit) han posat a punt un mètode nou de poda mecànica de cítrics que ha aconseguit augmentar la collita un 25 % en cinc anys i que permet atenuar, per tant, el fenomen de l’alternança. En concret, aquesta experiència s’ha posat en marxa amb dues varietats de mandarina: la Nadorcott i la Moncada.

L’alternança de collites (és a dir, el fenomen pel qual els cultius produeixen molta fruita un any, però escassa l’any següent) és un fenomen que afecta un gran nombre de les varietats de cítrics més cotitzades. Mundialment provoca unes pèrdues anuals que s’estimen de prop de 20.000 milions d’euros.

I el que proposen és relativament senzill: podar quan comence la floració, eliminant així flors en lloc de fruits. Aquesta proposta és fruit de quinze anys de treball, els resultats del qual han sigut publicats al llarg d’aquest temps en diferents revistes internacionals. El més recent va ser el mes d’agost passat en la revista New Phytologist.

A tot el món es produeixen uns 140 milions de tones de cítrics, huit dels quals a Espanya. Moltes de les varietats comercialitzades més valorades es veuen afectades per l’alternança, d’ací la importància d’aquests treballs, dos de ciència bàsica i un altre de ciència aplicada, que obrin el camí per a reduir aquest fenomen.