Canvien els hàbits de compra de productes alimentaris. El CREAMA (Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta) ha elaborat, mitjançant el seu projecte Xarxa Agrícola, un estudi sobre com compren els veïns els productes que formen part de la seua dieta. I hi ha una dada molt esperançadora. Mentre que en 2019, abans de la crisi de la covid-19, un 4,9 % comprava directament a l’agricultor les fruites i verdures, ara aquest percentatge ha pujat al 8,2 %.

Els consumidors de la Marina Alta cada vegada donen més importància als productes de proximitat. Sis de cada deu enquestats afirma fixar-se “sempre” o “quasi sempre” en la procedència dels productes agrícoles. La qualitat i la proximitat de les fruites i verdures obté una puntuació de 9,32 i 8,45 punts sobre deu. El preu se situa en 7,49 punts. Que els productes disposen de certificat ecològic obté 5,62 punts.

A més, el 57,8 % dels enquestats afirma comprar productes cultivats i collits a la Marina Alta. 7 de cada 10 enquestats compren en els establiments locals.

La pràctica totalitat de les persones enquestades (98,2 %) afirma que estaria disposada a comprar més productes de la comarca. I els motius que exposen són que així es fomenta l’economia local (un 90,7 %), es reforça el sentiment d’identitat (49,7 %), són més sostenibles amb el medi ambient (41,0 %), són més saborosos (35,9 %) i donen més confiança i seguretat (30,8 %).