El sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment 117.051 persones mitjançant alguna classe de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l’informe que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que publica des de juliol de 2017 en la seua pàgina web.

Per províncies, 36.347 d’aquestes persones viuen a la província d’Alacant, 13.457 a la província de Castelló i 67.247 a València, segons detalla el departament que dirigeix Mónica Oltra en un comunicat.

Durant el mes de setembre passat es van tramitar un total de 3.161 expedients, una dada que, si es comptabilitza des de juliol de 2015, assoleix la xifra de 142.564 persones els expedients de les quals s’han introduït al sistema d’atenció a la dependència. Respecte al nombre de sol·licituds presentades, durant el mes passat es van registrar un total de 3.798 sol·licituds noves.

D’altra banda, el sistema de valoracions implantat per Igualtat permet continuar incrementant també de manera constant i progressiva el nombre de valoracions. Així, doncs, a la Comunitat Valenciana s’han realitzat 3.049 valoracions noves al setembre. Aquest increment respon principalment a la bona gestió dels equips dels serveis socials municipals.

Quant al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat 38,69 milions d’euros corresponents a la nòmina de setembre, endarreriments i retroactivitat.

Les 117.051 persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana incloses en el sistema reben atenció especialitzada mitjançant serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador de l’entorn familiar, tal com el sol·licitant, la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs segons la situació personal del demandant.

CANVIS EN EL MODEL D’ATENCIÓ

L’Administració autonòmica subratlla que “els avanços en valoracions i resolució d’expedients són el resultat dels canvis que es van introduir la legislatura passada en la gestió del sistema d’atenció a la dependència”.

En matèria de personal, en els últims anys, “no només s’han reforçat els serveis de dependència de la Conselleria amb funcionaris nous, sinó també els serveis municipals, amb un important increment pressupostari amb l’objectiu de crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació dels expedients”, afigen.

Així mateix, els pagaments mensuals que s’efectuen, no només per les nòmines sinó també els corresponents al pagament de la retroactivitat i a hereus, s’abonen els cinc primers dies hàbils de cada mes, conclouen.