Un total de 386 empresaris i autònoms de Dénia s’han presentat a les dues convocatòries d’ajudes de la Diputació d’Alacant de suport a l’economia local i que tramiten els ajuntaments.

En concret, segons ha indicat l’Ajuntament de Dénia en un comunicat, 234 pimes, micropimes i professionals autònoms i 134 provinents del sector turístic (per a les ajudes específiques TEN) rebran un import total de 568.288,93 euros.

Dues línies d’ajudes

D’una banda, la línia d’ajudes covid 2021 està dirigida a qualsevol activitat econòmica que tinga el seu domicili fiscal a Dénia i haja vist reduïda la seua facturació una mitjana mensual d’almenys un 25 %, entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny 2021, respecte a l’exercici 2019. Aquesta línia està dotada amb 192.835,39 € i cada sol·licitant pot optar a una ajuda màxima de 3.000 €.

En segon lloc, les ajudes TEN 2021, destinades a les empreses, pimes i autònoms amb domicili fiscal a Dénia que desenvolupen la seua activitat en el sector turístic, ascendeixen a un total de 375.453 €. A aquestes subvencions poden concórrer els negocis que hagen vist reduïts els seus beneficis una mitjana mensual d’almenys el 25 %, entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny 2021, respecte a la facturació del 2019. Cada sol·licitant (empreses o autònoms de l’oci i l’hostaleria, l’allotjament reglat, les agències de viatge i oferta receptiva i guies i empreses de turisme actiu) pot rebre un màxim de 12.000 €.