Selev Biogroup, firma valenciana integrada en el hòlding Nuova Sesac, ha posat en marxa un nou projecte que li permetrà cobrir tot el procés per a la gestió dels residus en les seues instal·lacions, amb la posada en marxa d’una nova planta de biogàs a Valderrobles (Terol). Segons el CEO de Selev Biogroup, Miguel Cases Monterde, aquesta nova infraestructura “permet al nostre grup d’empreses dur a terme tota aquesta gestió de manera íntegra, des de la recollida, el transport, el tractament i la valorització energètica dels bioresidus, a fi de ser més eficients i productius per als nostres clients”.

La companyia, juntament amb Genia Bioenergy i Grupo Arcoiris, ha constituït la societat Bioselval Gestión Medioambiental, que ha sigut adjudicatària d’aquestes noves instal·lacions, que compten amb capacitat per a gestionar fins a 165.000 tones anuals de bioresidus i en les quals es podrà gestionar un màxim de 120.000 metres cúbics de purins que seran convertits en biogàs i biofertilitzants. Segons el màxim executiu de la companyia, la nova planta evitarà incinerar bioresidus, la qual cosa suposaria utilitzar el doble d’energia, així com enterrar-los. “Això significaria expulsar doble quantitat de metà, que és fins i tot 21 vegades més perjudicial que el CO₂”, va assegurar el directiu.

Grupo Selev, negoci que va posar en marxa la família Cases Monterde, ofereix productes i serveis multinacionals. Preveu tancar 2021 amb una facturació superior als 175 milions d’euros. El volum d’operacions actuals permet un estalvi d’emissions a l’atmosfera de 440.000 tones de CO₂ a l’any.