La qualitat de l’aire al port de Sagunt ha oscil·lat entre “bona” i “raonablement bona” durant els últims mesos. Així ho testifica la cabina de control ambiental equipada amb l’última tecnologia per al mesurament de contaminants atmosfèrics. L’instrumental d’aquesta cabina inclou analitzadors de gasos que mesuren la concentració de diòxid de sofre, òxids de nitrogen, ozó, monòxid de carboni i partícules PM 10 i PM 2.5.

L’Autoritat Portuària de València, que coordina aquesta iniciativa sota el paraigua del projecte europeu Green C Ports, destaca que aquesta cabina està connectada ininterrompudament des que es va instal·lar fa uns mesos i que en aquest temps no ha registrat cap incidència. En aquest mesurament de la contaminació en l’aire en l’entorn portuari de Sagunt, els resultats es mantenen en els nivells més alts de qualitat, que es va deteriorant des de “regular” fins a “extremadament desfavorable”, passant per “desfavorable” i “molt desfavorable”.

Aquesta cabina és, a més, una estació meteorològica per a l’observació i l’anotació de la velocitat i la direcció del vent, la pluviometria, la radiació solar, la temperatura, la humitat relativa i la pressió baromètrica, a més dels nivells acústics del port de Sagunt.