La normalització de la violència de gènere i la repetició de rols sexistes es mantenen també entre els adolescents, segons l’últim informe de Save the Children, “No és amor”. L’organització ha analitzat les polítiques, els estudis i les dades de què es disposa a Espanya sobre violència de gènere entre adolescents i ha constatat que les xiquetes i les joves menors queden fora del focus de les campanyes, però també de la prevenció de la violència cap a la infància i l’adolescència, amb la qual cosa es produeix una major invisibilització de les seues circumstàncies.

Encara que no existeixen dades oficials que encreuen víctimes amb agressors tots dos menors de 18 anys, l’anàlisi de totes dues variables ofereix un reflex clar de la magnitud del problema. Les dades són especialment preocupants a la C. Valenciana: és la segona comunitat autònoma amb més víctimes adolescents de violència de gènere (amb ordre de protecció o mesures cautelars), només per darrere d’Andalusia, segons les últimes dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística.

De les 514 xiquetes i adolescents que es troben en aquesta situació en el conjunt d’Espanya, 83 viuen a la Comunitat (118 a Andalusia). Així, en el territori valencià, un total de 1.013 xiquetes haurien sigut víctimes d’aquesta mena de violència des de 2011, any des del qual es disposa de dades oficials. Pel que fa als xiquets i adolescents que exerceixen violència de gènere, 10 van ser denunciats (amb adopció d’ordre de protecció o mesures cautelars) a la Comunitat en 2020, enfront dels 72 casos en l’àmbit estatal, segons l’INE.

Això també situa l’autonomia com la segona amb més xiquets i adolescents en aquesta situació, només per darrere d’Andalusia (amb 16 casos).

Perspectiva d’infància

Des de fa una dècada, 212 xiquets i adolescents han sigut denunciats per exercir aquest tipus de violència contra les seues parelles o exparelles a la Comunitat Valenciana. “En l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, moltes vegades falla aquesta perspectiva d’infància, la qual cosa suposa que xiquetes i adolescents poden trobar barreres per a poder accedir a una ajuda que tinga en compte la seua condició de víctimes. Això no fa més que invisibilitzar els centenars de xiquetes i d’adolescents que la pateixen cada any”, assegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children a la Comunitat.

L’organització denuncia, així, que aquesta problemàtica comporta, a més de la inexistent integració de tots dos enfocaments, la falta de confidencialitat en funció de si l’adolescent té més o menys de 16 anys, la necessitat de denúncia per a accedir a uns certs serveis o l’escassetat de formació i de recursos especialitzats en el tema.

Així mateix, Save the Children considera vital la prevenció de la violència de gènere en edats primerenques per a evitar situacions de violència tant durant l’adolescència com en l’edat adulta.

Treballar amb els i les adolescents és fonamental perquè deixen de normalitzar rols i relacions que perpetuen la desigualtat i la violència, i que consideren desitjable i beneficiosa la igualtat de gènere. L’organització també considera que la violència de control i emocional són les més preocupants en aquesta etapa de la vida, així com l’autopercepció que el que s’està patint pot arribar a infravalorar-se.