L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha aprovat el primer reglament d’oferta i de demanda d’habitatge públic del municipi. El document permet establir el procediment per a sol·licitar un habitatge públic i els requisits per a poder demanar-lo.

Els habitatges estan destinats a persones amb quatre anys d’empadronament en la localitat i que no disposen d’un habitatge digne, bé per ingressos o bé per situacions personals com ser víctima de violència de gènere o tindre una diversitat funcional que li impedisca viure en la seua residència.

La cessió d’habitatges es farà en forma de lloguer i amb un import màxim del 25 per cent dels ingressos de la unitat familiar. Els pisos es podran cedir tant de manera ordinària a aquelles persones que complisquen els requisits, com de manera extraordinària a aquelles persones o unitats de convivència que acrediten una situació de necessitat excepcional.

La Pobla de Vallbona ha creat, aquest 2021, el primer parc d’habitatge públic i gestiona en l’actualitat 41 habitatges. Tres pisos han sigut adquirits per l’Ajuntament i la resta han sigut cedits per a ser gestionats tant per la Conselleria d’Habitatge com per altres entitats com la Sareb.

L’alcalde, Josep Vicent Garcia, ha destacat que amb aquesta reglamentació “s’aconsegueix donar un marc legal a l’habitatge públic de la localitat, a fi de consolidar un dret constitucional com és l’habitatge i que aquest no estiga lligat a la voluntat del govern de cada moment”. Garcia recorda que, en 2015, es van posar els drets socials i els veïns com a principal objectiu del govern i reglaments com aquest demostren que s’està complint.