El banc de terres municipal del Poble Nou de Benitatxell, que es va crear el mes d’abril passat per a mitigar l’abandó dels camps i impulsar l’activitat agrícola, comença a donar els seus primers fruits. Aquest dimarts, dos veïns, Pep Ivars i Sergio Gallego, van signar el primer acord de cessió del banc.

Gràcies a aquest pacte, Sergio, un jove emprenedor del sector agrícola, podrà treballar les dues parcel·les de Pep, que sumen una extensió d’aproximadament una hectàrea (10.000 m²). Amb això, podrà obtindre els fruits que done la terra i, al mateix temps, tindre els bancals nets i cuidats per a evitar plagues i riscos d’incendi.

És el primer acord del banc de terres, però s’espera que en els pròxims mesos es tanquen més contractes, ja que no falten emprenedors interessats a treballar les terres locals. “Estem tenint molta demanda per part de gent que vol treballar les terres. En canvi, els propietaris de bancals en desús o abandonats estan sent més poc inclinats a cedir-los o arrendar-los”, ha declarat la regidora d’Agricultura, Mayte Roldán.

És per això que des de l’Ajuntament fan una crida als amos de bancals del municipi perquè hi inscriguen les seues parcel·les. Ho poden fer en el web municipal en l’apartat “Banc de terres” (https://www.elpoblenoudebenitatxell.com/va/areas/departamentos/agricultura/banc_terres).

El banc de terres funciona com un registre de camps els propietaris dels quals estiguen disposats a fer un contracte de cessió, parceria o lloguer. D’aquesta manera, les persones interessades a ampliar la quantitat de terres a treballar o a iniciar una nova activitat agrària, poden consultar aquest registre i contactar amb els propietaris per a acordar el model de cessió. Entre tots dos, hi ha un gestor que s’encarrega de gestionar els contactes i facilitar els acords.