El Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (Feaga) ha tancat ja el balanç dels pagaments efectuats a Espanya en 2021, corresponent a les ajudes directes de la PAC, amb un resultat certament desigual entre les diferents autonomies. Segons constata l’informe del Feaga, aquest organisme ha desemborsat 5.667,7 milions d’euros —fins al passat 15 d’octubre, data en què va finalitzar el termini—, dels quals 146,2 milions corresponen a la Comunitat Valenciana, els beneficiaris de la qual van rebre una mitjana de 1.334 euros. Aquesta és la quantitat més baixa d’Espanya.

Les subvencions directes rebudes pels agricultors valencians contrasten amb la mitjana d’Espanya en concepte de pagament bàsic (4.356 euros) i queden molt lluny de les regions amb més suport financer rebut per la PAC com els de Castella i Lleó (7.934 euros) o Aragó (7.096 euros).

La Comunitat Valenciana, que va rebre un 1,3 % menys que en 2020 en subvencions totals, també se situa a la cua en comparació amb les subvencions que van percebre Andalusia (1.590,6 milions d’euros), Castella i Lleó (925,8 milions), Castella-la Manxa (734,9) i Aragó (448,4). L’estructura minifundista i els cultius mediterranis, tal com defineix el sector de la C. Valenciana, llastren el repartiment dels diners de Brussel·les en aquest territori.

Pèrdua de beneficiaris

El minvament de beneficiaris valencians de la PAC, tal com denuncien les organitzacions agràries, és progressiu des de fa una dècada. En 2013, es van presentar, en el territori valencià, un total de 91.702 expedients d’ajudes i l’enfonsament de sol·licituds s’observa des de 2014, any previ a la PA actual, per l’efecte de l’increment del llindar mínim necessari per a rebre pagaments directes (100 euros en 2015, 200 en 2016 i 300 en 2017).

Pendents del pla estratègic que presente el Ministeri d’Agricultura a la Comissió Europea per al pròxim escenari financer de la PAC (2023-2027), la Conselleria d’Agricultura va iniciar, el mes d’octubre passat, el pagament dels 33,2 milions d’euros corresponents a la bestreta de la sol·licitud única de la PAC 2021, que rebran un total de 29.771 persones del sector agrari i ramader.

Aquesta quantitat suposa un increment de més d’un 6 % respecte a la que es va abonar al sector en el primer pagament de la bestreta de l’any 2020. El repartiment es distribueix de la manera següent: 4.823.349 euros destinats al règim de xicotets agricultors, amb 11.480 persones beneficiàries; 16.814.814 euros al règim de pagament bàsic, que reben 18.291 persones; 8.675.357 euros al pagament verd, que compta amb 18.291 persones beneficiàries i 2.940.376 euros en concepte d’altres pagaments directes, de què es beneficien altres 3.912 persones agricultores i ramaderes.

La Conselleria d’Agricultura destaca la progressió dels controls per monitoratge via satèl·lit de superfícies que s’apliquen a la Comunitat Valenciana. Si, en 2019, va haver-hi uns 1.500 expedients controlats amb aquesta metodologia, en 2020 van créixer fins als 15.000 (el 30 % de les sol·licituds presentades en aquesta campanya) i enguany el 60 % dels expedients d’ajuda de sol·licitud única han sigut controlats mitjançant tècniques de monitoratge. L’any 2022, aquesta mena de control s’aplicarà al 100 % de les sol·licituds úniques que es presenten, segons indiquen fonts de la Generalitat.

Respecte al segon pilar de la PAC, és a dir, les ajudes per a desenvolupament rural (cofinançades per la UE, el Govern i les autonomies), la Comunitat Valenciana eleva un 14 % aquesta injecció de capital durant 2023-2027, en arribar a 514 milions d’euros. Entre aquestes línies d’ajudes, tal com va avançar recentment el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, hi ha plans per a incentivar la incorporació de joves al camp, els canvis de cultius o l’impuls de l’agricultura ecològica, entre altres programes.