Suscríbete

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Col·legi d'Enginyers recorre el nou Parc Central de Bombers pendent des de 2012

L'Ajuntament remet l'expedient, juntament amb el seu informe desestimatori, al Tribunal de Recursos Contractuals perquè resolga

Figuració del projecte guanyador de Santatecla Arquitectos per al Parc de Bombers

La remodelació integral del Parc Central de Bombers de València, amb un pressupost de 8,7 milions d'euros, es paralitza de nou a causa del recurs contra el contracte de direcció d'execució i instal·lació d'obres presentat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València. Els enginyers addueixen que els plecs de condicions poden donar lloc a "imprecisions" i "inseguretat jurídica", perquè en la titulació exigida se cita l'enginyer industrial "o titulació equivalent". Els tècnics del Servei de Contractació, en què en els últims anys s'han vist paralitzats durant mesos nombrosos i importants contractes per recursos dels col·legis d'arquitectes i d'enginyers, desestimen el recurs en un informe de l'Assessoria Jurídica en què es deixa constància que no hi ha lloc a equívocs quant a les titulacions per a l'acompliment de les funcions requerides, ja que han de ser les que acredita el mateix Col·legi d'Enginyers. Es descarta igualment que puga haver-hi inseguretat jurídica i assenyala que els dubtes sorgits "podrien haver-se resolt formulant una oportuna consulta a través de la via de preguntes i respostes establida en la plataforma de contractació". 

El servei desestima per tant el recurs i el remet al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, atés que és l'òrgan competent en la matèria per a resoldre. 

El projecte de reforma de la Central de Bombers, que culminarà la renovació de gran part de les reguardes de la ciutat, és un milionari projecte heretat de l'anterior administració del PP que en 2012 va convocar un concurs d'idees per a dissenyar l'edifici, situat a l'interior del Parc de l'Oest, el guanyador del qual va ser el despatx Santatecla Arquitectos. 

Disseny guanyador del concurs de 2012 per a la Central de Bombers

Els arquitectes van guanyar la convocatòria amb un disseny singular que sobreeixia en l'entorn del parc. Els guanyadors del concurs, que incloïa un museu, van dissenyar un conjunt d'edificis en L amb diversos volums, una entrada comuna i diferents fases d'execució. L'edifici horitzontal es dedicaria al museu, mentre que un edifici en altura albergaria les oficines, per a proporcionar al conjunt la presència urbana i la representativitat que correspon a un edifici públic, apunten els responsables del projecte. Dins de la parcel·la actual del parc de bombers, l'edifici s'obri en un pati, per a usos esportius o com a complement exterior del museu, i remata l'espai obert entre les dues edificacions ja existents. La coberta enjardinada completava el doble objectiu de facilitar la sostenibilitat de l'edifici, per l'aïllament que proporciona, i de permetre un espai d'ús per a esbarjo i pràctica d'esports, com exposaven els guanyadors del concurs. El projecte guanyador ha sigut la base per a la licitació del projecte d'obra convocat al desembre per l'Ajuntament i en fase d'avaluació.

La construcció de la nova seu es justifica per l'antiguitat del Parc Central de Bombers, construït en 1970. El Servei de Bombers i la seua nova estructura organitzativa "requereix nous espais pel fet que les instal·lacions actuals són antigues i molt deficients". Les instal·lacions presenten, afig la memòria justificativa del projecte, "desperfectes i defectes en la construcció", a més d'espai insuficient.

Tal com va publicar Levante-EMV, el Parc Central de Bombers de l'avinguda de la Plata serà demolit per fases per a la seua reconstrucció i adaptació progressiva als nous temps, segons va explicar en el seu moment el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano. El projecte definitiu ha adaptat el projecte original que va guanyar el concurs a les noves necessitats. Serà, segons Cano, "més funcional i més econòmic"

Compartir el artículo

stats