Més de 25.000 estrangers van aconseguir la nacionalitat espanyola l’any passat

Des de 2013, a la C. Valenciana han adquirit el passaport espanyol 143.322 forans; 2023 va ser un any de rècord

Les nacionalitats d’origen més freqüents són el Marroc, Veneçuela i Colòmbia

Passaport espanyol concedit a un ciutadà brasiler en 2013

Passaport espanyol concedit a un ciutadà brasiler en 2013 / Levante-EMV

Rafel Montaner

Rafel Montaner

L’any passat, un total de 25.119 residents estrangers a la Comunitat Valenciana van adquirir la nacionalitat espanyola, 7.206 més que en 2022 segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Este increment del 40,2 % està huit punts per damunt del conjunt d’Espanya, on les adquisicions de nacionalitat espanyola van augmentar un 32,3% fins a arribar a les 240.208 persones. En els 10 anys que van de 2014 a 2023, han adquirit la nacionalitat espanyola un total de 143.322 estrangers residents a la Comunitat Valenciana; els més de 25.000 passaports nous de 2023 suposen el volum més alt de tota la dècada, més de quatre vegades més que 2017, que va ser l’any amb menys adquisicions de nacionalitat, amb 6.045.

La Comunitat Valenciana, que és la quarta autonomia per volum de població, va ser la tercera regió amb més adquisicions de nacionalitat en una classificació que lideren Catalunya (amb 60.846 casos) i Madrid (amb 50.049). La quarta és Andalusia amb 16.447. Catalunya i Madrid van concentrar quasi la mitat (el 46,2 %) de les adquisicions de nacionalitat espanyola l’any 2023. Estes dos autonomies, juntament amb la Comunitat Valenciana i Andalusia, representen dos de cada tres nous passaports. De les quatre, on més han augmentat les adquisicions de nacionalitat espanyola són Andalusia, amb un 46,3 %, seguida de la Comunitat Valenciana. Per part seua, La Rioja (952) i Extremadura (1.309) van ser les comunitats autònomes amb menys adquisicions de nacionalitat entre els seus residents.

Les nacionalitats d’origen més freqüents dels nous ciutadans espanyols residents a la Comunitat Valenciana van ser el Marroc (5.762), Veneçuela (2.942), Colòmbia (2.586) i l’Equador (1.273), igual que en el conjunt d’Espanya. Estes tres nacionalitats representen un de cada dos canvis de passaports.

Més de la mitat són dones

Més de la mitat de les persones estrangeres que va adquirir la nacionalitat espanyola en 2023 a la Comunitat Valenciana van ser dones (el 54 %), 13.558 enfront d’11.561 homes. Per províncies, quasi la mitat de passaports nous (el 46 %) corresponen a València (11.542), a Alacant quatre de cada 10 (10.851) i a Castelló un de cada 10 (2.726).

Per edat, el grup més nombrós quant a adquisicions de nacionalitat espanyola és el de menors de 20 anys, quasi una tercera part del total, amb 8.194 persones. Li seguix, amb 8.033 persones, la cohort compresa entre els 30 i els 44 anys, que representa un altre terç.

Quant als modes d’adquisició de nacionalitat espanyola, a la Comunitat Valenciana, 9 de cada 10 casos, un total de 22.700, són per residència. La nacionalitat per residència exigix la permanència de la persona a Espanya durant 10 anys de manera legal, continuada i immediatament anterior a la petició. Els restants 2.419 passaports nous són per altres vies de les quals l’INE no oferix el detall autonòmic.

Nou de cada 10 són per residència

En el conjunt d’Espanya, quasi 9 de cada 10 adquisicions de nacionalitat espanyola (el 88,6 %) són per residència, i la resta, en la seua pràctica totalitat, per opció. Esta última via és un benefici que la legislació oferix a estrangers que es troben en determinades condicions perquè adquirisquen la nacionalitat espanyola i s’hi poden acollir les persones que estiguen o hagen estat subjectes a la pàtria potestat d’un espanyol, o persones el pare o la mare de les quals haguera sigut espanyol i haguera nascut a Espanya. La modalitat d’opció es va donar sobretot en els menors de 20 anys, perquè a Espanya el 95,7 % del total d’adquisicions per opció van ser d’este grup d’edats.

Va ser residual la nacionalitat per carta de naturalesa, que té caràcter graciable i no se subjecta a les normes generals de procediment administratiu. Per este últim camí a Espanya l’any passat a penes es van concedir 585 passaports, el 0,2 % del total.

A la Comunitat Valenciana, el país de naixement més freqüent en les adquisicions de nacionalitat espanyola va ser Espanya, amb 6.285 casos, la qual cosa suposa un de cada quatre nous DNI. Entre els nascuts fora d’Espanya, el país de naixement més freqüent va ser Veneçuela, amb 2.896 adquisicions de nacionalitat. Quatre de cada 10 dels nous passaports corresponen a nascuts en països sud-americans.

Colas en el Registro Civil de Castelló en 2013 para solicitar la nacionalidad española.

Cues en el Registre Civil de Castelló en 2013 per a sol·licitar la nacionalitat espanyola / Carme Ripollés

Van tardar cinc anys a aconseguir el DNI espanyol

Respecte a l’any d’arribada a Espanya, l’INE únicament oferix la radiografia estatal. De les 240.208 persones residents a Espanya que en 2023 van adquirir la nacionalitat espanyola, una de cada cinc (el 21,2 %) sempre havia residit a Espanya. És a dir, van nàixer ací i mai han emigrat a l’estranger. Els huit de cada 10 restants, el 78,8 %, havia residit prèviament a l’estranger. Des de 2002, l’any d’arribada més freqüent per a les persones que van adquirir nacionalitat espanyola en 2023 va ser 2018. És a dir, van tardar uns cinc anys a adquirir la nacionalitat espanyola.

Suscríbete para seguir leyendo