La situació d’excepcionalitat que hem viscut amb la pandèmia ens ha demostrat que moltes dones veuen limitada la seua capacitat de denúncia i d’accés als serveis especialitzats. Per aquest motiu, CCOO PV es posa a la seua disposició: els ofereix la possibilitat d’utilitzar els locals sindicals com a nexes d’unió entre elles i els recursos disponibles al seu abast. Amb aquesta finalitat, CCOO PV fet una guia recopilatòria dels recursos especialitzats, que estarà a totes les seues seus del nostre territori, perquè el personal que atenga les dones puga facilitar aquesta informació.

El sindicat també atén les treballadores víctimes de violència de gènere que vulguen conéixer els drets que tenen en l’àmbit laboral o que requerisquen assessorament sindical al respecte, així com les treballadores que es puguen trobar en una situació d’assetjament sexual o per raó de sexe en els seus centres de treball.

El rebuig a la violència masclista és una qüestió de totes i tots. Per aquest motiu CCOO PV, en coherència amb el compromís amb la seua erradicació, posa els espais que té al llarg del territori del País Valencià al servei d’aquest projecte. Els podeu trobar a la seua pàgina web.