En estos dies que vivim, immersos en les festivitats falleres, sempre apareixen aniversaris d´esdeveniments relacionats amb comissions. Tanmateix no és tan normal que es commemoren 25 anys de l´ADEF, una entitat dedicada a la investigació de les falles. Quan en 1990 va nàixer esta, l´estudi festiu era poc considerat des de les aules universitàries i no molt ben vist des dels fallers. Tot començà en eixir a la llum la "Historia de las fallas" coordinada per l´estimat Antoni Ariño i publicada pel Levante-EMV. Allí va estar l´espurna de la primera ADEF encapçalada per Enric Soler i Godes.

En aquell temps era estudiant universitari. Participava com a president del projecte de creació de la falla Universitat Vella i alhora canalitzava les investigacions en el camp de la festa. Estava ubicat entre el tramat festiu i en el món universitari. En tots dos em sentia incomprés. En alguns moments marginats pel professorat i altres pel sector faller. El naixement de l´ADEF el vaig vore amb optimisme. Va suposar eixa plataforma per demostrar que no em trobava sol. Ni jo ni tampoc el filòleg Josep-Lluís Marín. Tots dos formàrem la segona generació que s´hi integrà pocs mesos després, gràcies al suport del benvolgut Gil-Manuel Hernàndez, Des d´eixe 1990 han canviat la realitat. L´entitat deixà prompte de dedicar-se a intercanviar opinions en reunions o en mitjans de comunicació per posar-se en la confecció d´estudis. El llibre en valencià dedicat a la història de les falles per la Generalitat en va ser un gran pas. Mentrimentres els membres de l´associació eren cridats per a col·laborar en projectes de publicacions, congressos o per a la realització d´un estudi lingüístic de conselleria. El Congrés Jaume I de Cultura Popular celebrat a la Universitat de València-EG en fou un gran exemple. Després, a poc a poc s´incorporaren nous membres i s´assentà la revista REF. Més tard arribaren dos projectes que marcaren un nou camí: el catàleg del Museu Faller i el projecte del centre documentació de la festa. A hores d´ara són nombrosos els estudis fets realitats. Noves generacions preparades en formen part. Tot ha canviat.

Hui l´Associació d´Estudis Fallers continua en peu, amb errades i assoliments positius. A vegades les seues manifestacions poden semblar estridents o incòmodes per a cert públic però el més destacat és que els seus projectes plens d´encerts sobreviuen. Sense ella l´anàlisi científica de la festa, en el sentit més ample de la paraula, no seria igual. Estudiosos i col·leccionistes n´han existit. Però cap d´ells ha pogut arribar a les aules universitàries. Ningú ha publicat amb la interdisciplinarietat necessària i alhora amb rigor. 25 anys no han acabat amb la incomprensió ni amb certa oposició crítica que marcà el seu naixement. No obstant això, tot es veu més respectuosament. Ho dic des de la rereguarda en la qual m´ubique 25 anys després, amb l´emoció de tot allò compartit i amb el desig que continue caminant l´ADEF. De segur que l´entitat li queda un llarg futur. La festa s´ho mereix. Felicitem-los i felicitem-la.