Si alguna cosa està deixant clar la Covid-19 és la capacitat d’adaptació de l’ésser humà. En totes les seues dimensions, els individus estem reinventant-nos a un ritme inimaginable. Una d’eixes dimensions, la laboral, s’ha vist enormement afectada per la pandèmia, i permet entendre la nostra capacitat d’adaptació en primera persona. Els empleats hem hagut d’habilitar un lloc de treball en el nostre espai més privat, el nostre domicili, per a poder desenvolupar la nostra labor sense contacte físic amb els altres. En determinats sectors el canvi ha sigut encara absolutament més espectacular, com és el cas del comerç de proximitat.

El xicotet comerç, la botiga física, té un avantatge competitiu enorme respecte dels gegants d’Internet o les grans superfícies comercials, que és el seu coneixement del negoci, de l’entorn, de les persones, de les necessitats dels qui entren diàriament en els seus establiments, de la seua proximitat. És per això que cal enfortir-los com mereixen, amb campanyes efectives i que servisquen perquè aquells que donen vida als nostres carrers i pobles continuen cada dia alçant la persiana i no es queden pel camí en este temps tan convuls que vivim per a totes i tots, però especialment per d’ells i elles, els nostres comerciants.

Uns comerciants que en el cas de Paterna, la meua localitat, es poden trobar orfes de polítiques efectives que impulsen als paterners i paterneres a comprar als comerços que tenen pràcticament a la porta de sa casa. No es podem quedar assoles en uns cartells penjats a les xarxes socials i en això quedar-se satisfets per haver-hi complit l’expedient, encara que estiga molt bé eixa promoció, al cap i a la fi tot suma, és insuficient per potenciar un comerç que és de vital importància.

Ells i elles, els nostres comerciants, ja han demostrat que tenen ganes i forces per a tirar endavant, adaptant-se a les circumstàncies i unint-se entre ells més que mai per promoure diferents accions davant la inoperància dels responsables municipals. Pense que és essencial el desenvolupament d’accions de foment de la digitalització (e-commerce, web, xarxes), la creació d’eines o plataformes, per exemple, per a facilitar el servei a domicili o la venda, tan a l’ordre del dia per a molts comerços en estos dies.

Aquesta proposta acompanyaria a altres com la posada en marxa de línies d’ajuda al lloguer de locals per a l’activitat comercial o la realització d’accions de formació i assessorament als responsables dels comerços dirigides tant a enfortir les seues capacitats professionals i d’atenció a clients com a l’assessorament gratuït per a tramitació d’ajudes i subvencions. Més que mai necessitem una Paterna viva i eixa Paterna, que totes i tots volem, està intrínsecament lligada al seu comerç.