L’Ajuntament de Foios ha invertit des de 2015 al voltant de 500.000 euros en accions d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, rampes i ascensors, mesures que se sumen a altres projectes de transformació de la mobilitat i els desplaçaments del seu veïnat.

Entre les accions més importants en matèria d’accessibilitat destaca l’adequació prevista per a les pròximes setmanes del carrer Manuel Martínez, amb un pressupost de 75.000 euros, un dels més transitats per veïns i veïnes en els seus desplaçaments, dotant-lo amb voreres més àmplies, accessibles i segures. També s’han reurbanitzat espais com l’entorn de la Jutera, amb la recuperació d’un espai que està unit a la història de Foios, incloent-hi els 400 m² cedits per FGV, que ara se sumen a l’espai públic municipal, o la urbanització del tram final d’Hugo Bacharach amb la carretera de Barcelona.

Pel que respecta a les infraestructures per a la mobilitat de vehicles i de vianants, s’ha acabat d’executar la ronda de circumval·lació per l’oest, que connecta la CV-300 amb l’escorxador, i ara s’està ultimant el PAI Portalet-Forn Vell, la reparcel·lació del qual s’aprovarà en les pròximes setmanes.