L'Ajuntament de Catarroja ha donat a conéixer a la població les normes reguladores que tindran lloc durant les festes falleres de 2022. L'ús de la pirotècnia, el respecte del descans, la ubicació de carpes i zones d'alimentació, així com el treball comú pel respecte a les persones o la lluita contra les conductes sexistes són algunes de les accions que des del consistori es volen regular per a tindre una festa basada en el respecte, però sense oblidar el component de celebració ineludible en aquest acte tan impregnat en l'ADN de les catarrogines i els catarrogins.

Enguany cal recordar que malgrat que la festa ha tornat amb totes les seues activitats habituals, continuem tenint una pandèmia entre nosaltres i per tant, l’Equip de Govern establirà i exigirà totes les recomanacions que s'emeten des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a limitar la propagació i el contagi de la COVID-19. En especial, la Circular emesa per la Direcció General de Salut Pública (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica), sobre les normes i recomanacions per a les celebracions populars 2022 així com unes altres que es puguen disposar amb motiu de la pandemia de la covid-19. Especialment l'ús de màscara s'ajustarà al que marque la normativa vigent, i es recomana el seu ús continuat encara que no sigua obligatori, especialment quan les circumstàncies així ho aconsellen.

Pel que fa a la ubicació de les carpes que les comissions situen en la seua demarcació, enguany serà del 8 al 20 de març. D'igual forma, les comissions falleres hauran de situar en el seu entorn una zona delimitada per a la realització d'actes pirotècnics, ja siguen espectacles pirotècnics o bé el llançament de petards. En aquesta línia, durant aquestes setmanes els col·legis de Catarroja rebran la visita de la policia per a informar els més menuts de les mesures de seguretat per al llançament de material pirotècnic.

Finalment, amb l'objectiu de pacificar els horaris i tractar que convisca la festa amb el descans, s'han delimitat una sèrie d'horaris per a la realització d'activitats d'oci. Així doncs, l’11 de març, totes les activitats finalitzaran a les 02,30 h. de l'endemà. Del dia 15 al 18 de març, totes les activitats finalitzaran a les 04,00 h. de l'endemà, a les 04,30 h les carpes han d'estar recollides, buides i sense cap tipus d'activitat. Per últim, el dia 19 de març, fins a la finalització de la Cremà.

D’altra banda, l'horari que s’estableix per a la realització d’activitats infantils i altres activitats relacionades, és de 10h. a 14 h. i de 17h. a 20 h., quedant sense activitat en l'interval de temps de 14.00 fins les 17.00 h per descans de la ciutadania.

El ban complet es pot consultar en la web municipal, catarroja.es i també ha sigut enviat a les comissions falleres del municipi per a la seua difusió.