L’Ajuntament de Picassent, a través de les Regidories d’Infància, Adolescència, Joventut, Sanitat i Salut Pública, Educació i Igualtat, ha impulsat un projecte d’educació afectiu-sexual que naix amb l’objectiu de facilitar un procés d’aprenentatge que afavorisca el desenvolupament de la sexualitat de la població infantil i jove, adaptat al seu procés maduratiu des d’una perspectiva igualitària, positiva, saludable i lliure de riscs.

El projecte s’ha posat en marxa este curs després d'una prova pilot que es va realitzar el curs passat amb l'alumnat del tercer cicle de primària i que va tindre una bona acollida per part dels centres educatius. El disseny i l'execució del projecte es realitzarà de forma progressiva amb una primera fase d’execució en la qual cada centre ha escollit un curs de cada cicle d’educació primària i també 1r d’ESO on es realitzarà un taller de tres sessions d’una hora.

Este curs, que serà impartit per un equip de professionals especialitzats en la matèria i amb una gran experiència formativa, arribarà a un total de 1.010 alumnes a través de 47 tallers en 141 sessions. Els tallers comptaran amb uns objectius i continguts adaptats a l’etapa i l'edat de l’alumnat abordant-se entre altres l’autoconeixement, el concepte de la sexualitat i els mites i perjudicis al voltant d'esta, l’autonomia personal, els models de relació saludables, els bons tractes, el benestar i la llibertat d’elecció, el consentiment i el respecte a les diverses formes saludables d’expressió de la sexualitat.

Les dos edils de les àrees encarregades de portar a terme el projecte formatiu, Raquel Hervás Ayala i Belén Bernat Sotelo, destaquen la importància que este projecte es trobe alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que actualment marquen l’agenda 2030. En este cas pel que fa referència a la Igualtat de gènere, el 5, i també el 3, que s'adreça a la salut i al benestar. A més, és el complement per al projecte de l'àrea d'Igualtat "Arranca-les d’arrel" que promou la igualtat i prevén les violències contra les dones.

A partir del mes de juny, quan finalitze l’execució de la primera fase del projecte, es realitzarà una avaluació conjunta amb tots els agents implicats que permeta definir noves accions, a més de revisar continguts, aspectes a millorar i l'ampliació del número d’alumnat que es benefici d’estos tallers el curs vinent.