Els valencians tenim la sort de tindre dos llengües: el castellà i el valencià. I ens podem expressar en una o altra o en les dues. Però la llengua pròpia dels valencians és el valencià. Per això cal que ens esforcem perquè tots sàpiguen llegir i escriure en valencià, i també en castellà o en altres llengües: anglés, alemany, etc.... Vivim en l'època de la multiculturalitat i hem d'aprendre a conviure amb tots. Josep Vicent Martínez. Alberic.