Sra. Gabriela Bravo, som un grup de funcionàries de l'Administració de la Generalitat Valenciana i hem de dir-li que pensem que ha menyspreat la tasca tan important que hem desenvolupat durant la pandèmia i que ha fet que l'Administració no es paralitzara. S'han concedit ajudes i subvencions, s'ha atés telefònicament la ciutadania, s'ha fet un treball ingent des dels LABORA, s'han elaborat plans de contingència, decrets i disposicions sobre les diferents fases de la pandèmia..., i tot això no ho han fet sols els polítics, no, s'ha fet perquè el personal que treballa en l'Administració de la Generalitat Valenciana ha estat en marxa, fins i tot fent horaris extraordinaris.

Esperàvem que la resposta a aquest treball, que a més a més, s'ha fet posant els nostres mitjans tècnics a disposició de l'Administració, haguera sigut d'agraïment i reconeixement d'aquesta tasca, i no una llamada a filas de tot el personal funcionari perquè s'incorporara presencialment als seus llocs de treball, com si haguérem estat a casa de vacances, sense tindre en compte l'opinió dels sindicats, i amb el risc que la incorporació al 100 % dels efectius pot comportar per a la nostra salut, ateses les condicions que reuneixen els edificis públics de la Generalitat Valenciana, i que vosté se suposa que ha de conéixer. Preservar la salut de les persones que estan a càrrec seu és la missió més important que ha de tindre qualsevol cap, i en aquest aspecte vosté s'ha desmarcat de totes les iniciatives que s'estan duent en la Unió Europea, en l'empresa privada i també en l'Administració general de l'Estat per a preservar la salut i evitar el contagi del personal treballador mentre dure la greu situació sanitària que estem patint.

*Anna Eva Peig Gómez,

Anna Asensio i Andrés,

Maribel Estrems Darós,

Alícia Marqués Palacios,

Cristina Domingo Pérez,

Àngels Giménez Campos,

Josepa Asensi Condomina,

Natividad Pesudo Cantavella,