Treballe com a auxiliar de cuina per a una empresa de menjadors escolars que presta els seus serveis entre altres llocs en col·legis de Sagunt. Tinc companyes que han sigut destinades a col·legis públics i a unes altres ens han destinat a col·legis concertats com és el meu cas.

Doncs bé; a causa de l'actual pandèmia per a la nostra sorpresa, les treballadores que prestaven els seus serveis en col·legis públics van cobrar el 100 % del sou i les de col·legis concertats passàrem a la situació d'ERTE cobrant el 70 %. I aquesta és la discriminació que denuncie i la injustícia que considere s'ha comés amb les empleades de cuina i menjadors en centres concertats, i més encara en la nostra Comunitat on el govern que ens regeix diu lluitar per la igualtat de la dona, per la defensa dels seus drets i per esforçar-se a evitar qualsevol tracte discriminatori i ha sigut, sembla ser, la seua gestió la que ha establit distincions injustes entre el treball d'unes i d'altres treballadores, totes elles companyes. Estic dolguda amb el nostre govern d'esquerres, al qual he secundat i votat, per les seues decisions i la valoració que fa del meu treball.