Interpretar la història pot resultar rellevant per entendre una cultura. Respecte a la nostra, sembla que -pels esdeveniments al llarg dels segles-, estiguem en una espera permanent d’algú alliberador o, d’altra banda, un tirant; bé siga per idolatrar-lo i glorificar-lo o bé per poder culpar-lo de les desgràcies pròpies. Eixa mena de passivitat-agressivitat reactiva, hi hauria de transformar-se en creativitat i impuls col·lectiu per canviar a una societat activa, conscient de les capacitats i vertebrada culturalment i socialment. Siga el Cid, Jaume I o la batalla d’Almansa; hi ha un remenant per desenvolupar. Refer una lectura positivista sense obviar errors i mal interpretacions, esdevé clau per poder trobar oportunitats i opcions d’allò que realment valorem i estimem. D’eixa forma, sense nacionalismes ni sucursalismes, potser exercirem de facto i plenament l’autonomia pròpia; respectuosa i oberta. Ramón Puchades Rincón de Arellano. valència.