Per passar del singular al plural, a soles es necessiten dues lletres. Allò que implica un territori, hi hauria de limitar-se al territori en qüestió. Encara que una part del Botànic sembla tindre eixa visió singular, d'altra mostra les seues volences per la pluralitat mal entesa. Tan sols, dues lletres.