El curs 1971-1972 em vaig matricular a L'Escola Oficial d'Idiomes de València de francés, anglés, alemany i rus. Tenia 17 anys i estava estudiant COU -Curs d'Orientació Universitària- a l'institut que era el curs anterior a la universtitat.

El curs 1971-1972 era el tercer que funcionava aquesta escola i la profe de rus feia una cosa molt normal, posar-nos deures, i nosaltres féiem una cosa molt normal, dur-nos el llibre a casa. Fa uns anys em vaig assabentar que aquell curs era el primer que deixaven a l'alumnat dur-se el llibre de rus a casa perquè com recordareu vivíem al franquisme i si una persona està estudiant rus segur que serà comunista, i puc imaginar que investigarien les nostres vides.

Ah, i recorde la classe d'alemany on 3 xiques adolescents feien una cosa molt estranya, quan volien participar alçaven la mà. Al franquisme l'alumna-l'alumne no tenia cap dret i això d'alçar la mà pràcticament no es coneixia però les 3 xiques estudiaven al Col·legi Alemany i allí cada dia durant unes hores vivien en democràcia.

Vaig estar a l'Escola d'Idiomes uns 10 cursos i també a la facultat vaig estudiar anglo-germàniques i només acabar, al 1977, vaig trobar treball de profe d'anglés perquè en aquella època la llengua que s'estudiava a quasi totes les escoles era el francés i hi havia molts pocs profes d'anglés.

Al curs 1995-1996 m'apunte a francés perquè a l'escola on ensenyava anglés feia falta també un profe de francés i estic fins al curs 1998-1999.

Després quan estava a punt de jubilar-me, al curs 2017-2018, m'apunte a grec modern, al curs següent també a italià, i al 2021-2022 també a euskera. Sí, i en aquest curs 2021-2022 estudiant 3 llengües ha fet 50 anys que vaig arribar a l'Escola d'Idiomes i he passat per algunes aules contant aquestes curioses històries.