Qüestió de llengua

Josep Vicent Martínez

No sé on està el problema a l’hora de que els alumnes de la Comunitat Valenciana estudien, almenys, les dues llengües oficials a la nostra comunitat autònoma: el valencià i el castellà. A més, sembla que la normativa educativa imposa que els mateixos alumnes hagen d’estudiar una tercera llengua, que pot ser l’anglés o una altra.

Pel que fa a la llengua vehicular, cal tindre en compte que hi ha zones al territori de la nostra comunitat autònoma que són majoritàriament valenciano-parlants i en este cas és llògic que els alumnes usen el valencià com a llengua vehicular. Però hi ha zones del nostre territori que són de majoria castellano-parlant i en eixe cas em sembla més convenient que la llengua vehicular siga la castellana. Els valencians tenim la sort de viure en un territori bilingüe i solem usar tant el valencià com el castellà.

Em sembla correcte que els alumnes de la nostra comunitat utònoma sàpiguen emprar tant el castellà com el valencià, com una altra llengua que l’alumne o els seus pares o tutors puguen elegir lliurement. Del que no sóc partidari és de les imposicions, ni lingüístiques ni de cap altre tipus. Són els pares i les mares,  en definitiva,  els primers responsables de l’educació i la formació dels seus fills o filles;   per eixe motiu tenen el dret i el deure de triar en quina llengua volen que els seus fills siguen escolaritzats, elecció que haurien de fer en diàleg amb els seus fills, amb els responsables dels centres educatius i amb l’administració pública