La riqueza documental y creativa de este evento pasa por múltiples comunicaciones presentadas por los teóricos de la zona como: «La casa Romeu: Estudi constructiu, patològic, estructural i proposta d'intervenció», por Mireia Andrés; «Dinàmica econòmica de les àrees d'antiga industrialització en l'espai mediterrani», por Juan R. Bono; «Intervenció en la Torre de l'Homenatge del Castell de Torres Torres», por Juan Corbalán; «La implementació de la Llei d'Instrucció Pública de 1857 a Segart», per José R. Carbonell o «Capbreus de l'Almoina d'En Conesa en la vila i terme de Morvedre en 1471-1472» realizada por Josep Martínez Rondan; «Les Confraries de la Sang: extensió, vitalitat i onomàstiques», de Josep Dionís Martínez Martínez; «El bou ibèric de Sagunt», de Sergi Arrando y José M. Palomar así como «Partides del terme d'Algímia» presentado por E. Borja Cortijo. nombre lugar