15 de marzo de 2018
15.03.2018
OPINIÓ

Falles de Sagunt i la seua projecció

15.03.2018 | 09:47

Enguany, 13 de desembre, fa 5 anys des de que les falles de Sagunt varen ser declarades Festa d´Interès Turístic Nacional. Una fita que ens ajuda a tindre una projecció de cara a l´exterior en clau turística.

Per altra banda, i ja entrant en matèria, les falles -cadafals- del Camp de Morvedre dins de les seues categories són un espill clar del pes, en quan a monuments, de les falles a la nostra ciutat i per tant no són un referent a nivell autonòmic ni tenen una projecció optima per ser un tret diferencial, és un fet.

Un fet és que, les nostres falles, si que tenen un tret diferencial, és a dir, un punt de projecció a nivell autonòmic que devem de donar-li la importància que té com és el cas del llibret de la Falla. En els últims anys ha crescut la sensibilització cap als elements patrimonials que generen les Falles. Dins d'aquest llegat, destaquen els llibrets de falla, un dels principals testimoniatges de la festa que és dinàmic i està en constant evolució.

Enguany, i com en 1982, 2008, 2010 i 2014, la Falla El Mocador ha guanyat el concurs que organitza la Conselleria de Cultura per premiar l´ús i promoció del valència en els llibrets. Les falles de Sagunt són notícia. Són notícia a nivell autonòmic, som notícia. Més enllà de ser una manifestació festiva, les Falles constitueixen un nou mitjà d'expressió i participació en l'àmbit públic i en ell s´enmarca el llibret -almanac- de la falla.

Però no només és la falla El Mocador, enguany també Falla La Marina, Falla Teodoro Llorente, Falla Plaza Rodrigo, Falla Eduardo Merello, Falla Santa Anna i Falla Doctor Palos. Però estes no son les úniques ja que en total dels anys han sigut també premiades Falla La Victòria, Falla La Vila i La Palmereta, un total de 64 premis durant els més de 25 anys de premis de la Conselleria de Cultura un total del 30% de les falles de la comarca han rebut alguna distinció.

Però mirant més la projecció, si analitzem els ranking dels premiats durant els últims 25 anys si fem un anàlisi com si fora el medaller olímpic el Mocador seria la segona falla, de tota l´autonomia. Si ferem la suma dels punts el Mocador seria la quarta en esta classificació. També cal destacar que la falla Santa Anna duu 25 anys rebent premis en el premis d´ús i promoció del valencià, tot una fita que cal felicitar.

Com a conclusió, les falles de Sagunt no poden ser referent en els seus monuments però si ho poden ser en el seu llibret, cal apostar per defensar la cultura, la tradició i la nostra llengua. Apostar per fer unes falles més pròximes i apostar per tindre una projecció, en positiu, totes i tots fem les falles de Sagunt, fallers, falleres, veïns i veïnes. Fem les falles de Sagunt un referent.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook