Magdalena 2017: La "Enfarolà" ilumina la noche de Castelló