La "Vuelta" del CEIP Pintor Sorolla

-
El mestre dissenya una peculiar "Vuelta" a Espanya per a que l'alumnat aprenga Geografia més fàcilment