El final del ninot de Llapiçera como remate de falla

-