Presentacions de las últimas novedades de la Colección de la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo

180º

Elia S. Temporal

Es presenta com una sort de reescriptura d'aquell reconegut debut conformat a manera de diari líric d'una jovençana, obra concebuda l'any 2004 a la qual la seua autora gira la vista (gir de cent huitanta graus) per a revisar. Per tant, estem davant un exercici de reescriptura i relectura sobre el punt d'inflexió en la vida de qualsevol persona: el pas de la solteria i potser independència i soledat, a la vida conjugal, anàloga a la de qualsevol matrimoni.