Concierto de Andrea de Vitis (Italia) en el XXIII Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’.