Cor de dones: A cau d'orella.

Victoriano Gotterris al piano, Mònica Perales i Massana a la direcció.

Obres de Kocsár, Alcaraz y Sarasola.