Escenografías domésticas, exposición de Cristóbal Tabares.