Festival d'Orquestres de Pols i Pua con la Societat Filharmònica Alteanense.