Audición de educandos de la Associació Musical L'Avanç.