Concierto de Pedro Jesús Gómez (España) en el XXIII Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’.