Curso de Plan de Empresa.

Imparte Carmelo Sánchez.